Op een dag is het duidelijk dat u een hulpmiddel nodig heeft om uw blaas- of darmprobleem te verbeteren; dit kan zijn omdat u een operatie heeft moeten ondergaan, een ongeluk heeft gehad of dat uw ziektebeeld dermate is verslechterd.

Een medisch professional, meestal een specifiek opgeleide verpleegkundige stelt samen u vast wat er nodig is, op basis van uw functioneringsbeperking en uw behoeften en wensen; vaak gebruikt een verpleegkundige hiervoor een protocol. De verpleegkundige stelt een indicatie vast en samen met u wordt bepaald wat voor hulpmiddel (product –  soort en merk) de functioneringsbeperking kan opheffen / kan verbeteren, en uw kwaliteit van leven verhoogt. Dit is maatwerk, niet elke patiënt is hetzelfde en de keuze voor het juiste hulpmiddel maakt een groot verschil.

De verpleegkundige geeft vaak een advies over waar de patiënt zijn hulpmiddelen kan bestellen, dus bij welke leverancier. U vult dan samen met de verpleegkundige een aanvraagformulier in en dit wordt doorgegeven aan de leverancier– tegenwoordig kan dit allemaal online bij de meeste leveranciers, en kunt u ook de vervolgbestellingen online plaatsen.

In de meeste gevallen declareert de leverancier rechtstreeks aan de zorgverzekeraar, zodat u de rekening niet hoeft voor te schieten.

In principe hoeft er geen machtiging bij uw zorgverzekeraar te worden aangevraagd voor uw stoma- of continentiehulpmiddelen, tenzij dit op basis van de polisvoorwaarden uitdrukkelijk is vereist.

De onderstaande video legt op een eenvoudige manier uit hoe de hulpmiddelenzorg in Nederland geregeld is.