Wie bepaalt er welk hulpmiddel ik mag gebruiken?

Samen met de behandelend medisch professional bespreekt u welke hulpmiddel uw beperking het beste kan verminderen of oplossen, en welk hulpmiddel het beste in uw leven past. U heeft aanspraak op adequate en verantwoorde zorg die bij u past!

Wat wordt er bedoeld met passende zorg?

Met passende zorg wordt bedoeld adequate en verantwoorde zorg die bij u past.

Is er een verschil in kosten voor de zorgverzekeraar tussen de verschillende merken hulpmiddelen?

Nee, niet als uw zorgverzekeraar cluster- of dagprijsvergoedingen hanteert. De kosten van hulpmiddelenzorg liggen dan vast per cluster of categorie. Dit betekent dat er voor de vergoeding door de zorgverzekeraar aan de leverancier geen verschil zit in welk merk u gebruikt. In het geval van clusterprijzen kan het nog een verschil maken voor de zorgverzekeraar hoeveel product u gebruikt, want alle producten worden per stuk afgerekend. In het geval van dagprijsvergoeding maakt zelfs dat niet uit voor de kosten van de zorgverzekeraar. De verzekeraar betaalt dan altijd een vast bedrag per dag aan de leverancier.

Waarom worden sommige middelen die ik gebruik voor mijn blaas- of darmprobleem niet vergoed?

De zorgverzekeraar kan bepalen dat er bepaalde middelen niet vergoed worden, omdat ze geen onderdeel uitmaken van uw aanspraak. Hierbij kunt u denken aan schoonmaakmiddel voor uw huid. Dat kan zijn omdat ze die middelen beschouwen als een extra of als niet essentieel voor goede hulpmiddelenzorg. Het Hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar dient hier duidelijk over te zijn!

Waarom worden sommige hulpmiddelen in beperkte mate vergoed?

De zorgverzekeraar kan bepalen dat bepaalde hulpmiddelen in beperkte mate of voor bepaalde gebruikstermijnen worden vergoed. Dat dient vermeld te zijn in het hulpmiddelenreglement. Een voorbeeld hiervan zijn steunbandages voor uw stoma. Bij sommige zorgverzekeraars is er een beperking gesteld aan hoe vaak een steunbandage wordt vergoed. Raadpleeg altijd het hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar.

Ik wil een ander hulpmiddel gaan gebruiken dan wat ik initieel met de behandelend verpleegkundige heb afgesproken. Wordt dit hulpmiddel dan ook automatisch vergoed?

In uw leven kan er van alles veranderen. Uw lichaam verandert bijvoorbeeld doordat u bent afgevallen of ben aangekomen. Of uw levenspatroon verandert: u wordt weer actiever, gaat naar buiten, terug naar werk, weer op de kleinkinderen passen etc. Of het blijkt dat het geïndiceerde hulpmiddel toch niet past bij u – klinisch, praktisch, of het past niet in uw dagelijkse leven. Dan kan het zijn dat een ander hulpmiddel beter bij u past. Dat andere hulpmiddel kan nog steeds passen binnen de indicatiestelling, soms is er iets heel anders nodig. In principe kunt u een andere oplossing bestellen bij uw leverancier – het is wel aan te raden om uw behandelend verpleegkundige te consulteren als er behoefte is aan een significant andere oplossing, want in sommige gevallen is het nodig de indicatiestelling opnieuw te doen. Maar schroom niet om dit in werking te zetten, want een passend hulpmiddel maakt een groot verschil in uw dagelijks leven.

Ik wil bij een andere leverancier gaan bestellen. Worden mijn hulpmiddelen dan nog steeds vergoed?

Zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen om een beperkt aantal leveranciers te contracteren, voor hun verzekerden met een naturapolis. Voor verzekerden met een restitutiepolis gelden veelal geen beperkingen van leverancier. Op dit moment heeft alleen CZ (en haar merken Ohra, Delta Lloyd, CZdirect en PZP) gekozen om het aantal leveranciers van stoma- en continentiehulpmiddelen drastisch te beperken. Bij andere zorgverzekeraars staat het u in het algemeen vrij om zelf te kiezen wie uw hulpmiddelen aan u levert. Het kan zijn dat uw nieuwe leverancier vraagt naar uw indicatie en een aanvraagformulier ingevuld wil zien. Uw behandelend verpleegkundige kan u hierbij helpen. Ook kunt u aan uw huidige leverancier vragen om de benodigde informatie aan u te verstrekken of door te geven aan uw nieuwe leverancier. Indien u geen medewerking krijgt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. En bedenk dat u zelf de keuze heeft!

Ik wil een bepaald product (gaan) gebruiken, maar mijn huidige leverancier heeft het niet in zijn assortiment. Wat kan ik doen?

De meeste leveranciers in Nederland bieden een breed assortiment van stoma- en continentiematerialen aan. Het kan voorkomen dat een product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is bij uw leverancier. U kunt altijd contact met de fabrikant van uw hulpmiddel opnemen om te weten te komen of het door u benodigde product elders wel verkrijgbaar is. De contactgegevens van uw fabrikant staan op de verpakking van uw product of op de website. Mocht er iets anders aan de hand zijn, en u wilt uw vertrouwde product (blijven) gebruiken omdat dat het beste bij u past, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij moeten er voor zorgen dat  u passende zorg krijgt en moeten er voor zorgen dat de leverancier dat ook daadwerkelijk doet.

Mijn leverancier heeft een ander product geleverd dan ik gewend ben. Wat kan ik doen?

Neem altijd contact op met uw leverancier, want er kan iets mis zijn gegaan met de levering, en de leverancier zal zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk het juiste product te leveren. Mocht er iets anders aan de hand zijn, en u wilt uw vertrouwde product blijven gebruiken omdat dat het beste bij u past, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij moeten er voor zorgen dat  u passende zorg krijgt en moeten er voor zorgen dat de leverancier dat ook daadwerkelijk doet.

Maakt het een verschil voor de vergoeding van mijn hulpmiddelen of ik kies voor een naturapolis of restitutiepolis?

Indien u een restitutiepolis (of combinatiepolis) heeft bent u (deels) vrij om uw eigen zorgaanbieder te kiezen. Het is wel mogelijk dat u de rekening moet voorschieten die u daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.

Als de zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoeft u meestal niet voor te schieten. Het is aan te raden om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voordat u uw hulpmiddelen bestelt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder (leverancier).

Bij een pure restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar het zogeheten ‘wettelijke tarief’ of een ‘marktconforme vergoeding’ terug. Let op de maximale vergoedingen die in de polisvoorwaarden staan! Soms zijn de maximale tarieven die de zorgverzekeraar heeft vastgesteld niet voldoende om de rekening van uw zorgaanbieder mee te kunnen betalen.

Bij wie kan ik het beste terecht voor vragen over de vergoeding van mijn hulpmiddel(en)?

Uw zorgverzekeraar is uiteindelijk de partij die precies kan vertellen hoe de vergoedingen bij uw verzekeraar werken. Vergeet nooit dat u aanspraak heeft op passende zorg!