Uw hulpmiddelen altijd vergoed uit basiszorg

In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat u recht heeft op het hulpmiddel dat het beste past bij uw persoonlijke situatie. Uw behandelend verpleegkundige en u bepalen samen welke hulpmiddel het beste bij u past. Niet alleen bij uw fysieke beperking maar ook bij uw dagelijks leven, zoals werk, sport en andere activiteiten. Deze hulpmiddelen worden door uw zorgverzekeraar (bijna) altijd volledig vergoed uit het basispakket.

Eerst eigen risico, dan vergoeding

De kosten voor hulpmiddelenzorg tellen wel mee voor uw jaarlijkse eigen risico. Sommige verzekeraars betalen eerst het materiaal en brengen dan uw eigen risico van €385,00 bij u in rekening. Andere verzekeraars vragen direct of u €385,00 wilt betalen. Daarna worden uw materialen gewoon vergoed uit uw zorgverzekering.

Uw soort polis bepaalt uw keuzevrijheid

Let voor uw vergoeding goed op welke polis u afsluit of heeft afgesloten: een naturapolis geeft recht op 100% vergoeding van hulpmiddelen maar alléén bij gecontracteerde zorgaanbieders en leveranciers. Met een restitutiepolis bent u vrij om zelf uw zorgaanbieders en leveranciers te kiezen.

Vergoedingen en afspraken per verzekeraar

Klik op onderstaande categorieën voor meer informatie over vergoedingen en afspraken per zorgverzekeraar.

Vergoeding katheters en urinezakken
Vergoeding stomamateriaal
Vergoeding darmspoelen