De gebruiker van hulpmiddelen: dat bent u! De mens die als gevolg van bijvoorbeeld een operatie, een ongeluk of een chronische ziekte op een bepaald moment in zijn/haar leven afhankelijk is van hulpmiddelen om blaas- of darmproblemen te verbeteren. Dit kan tijdelijk zijn of voor de rest van het leven; de impact is hoe dan ook vaak hoog. Gelukkig is in wetgeving vastgelegd dat een verzekerde aanspraak heeft op ’verantwoorde en adequate zorg’. Passende zorg dus, die er op gericht is de functioneringsbeperking goed op te lossen.

De medische professionals, artsen of specialistische verpleegkundigen, stellen samen met u vast wat nodig is om uw functioneringsbeperking zo goed als mogelijk op te heffen. Of, anders gezegd, zodat u in het dagelijks leven uw activiteiten weer zo goed als mogelijk kunt oppakken. De behandelend arts of verpleegkundige stelt daarvoor een zogenaamde indicatie.

De zorgverzekeraar. Hulpmiddelenzorg wordt vanuit de Zorgverzekeringswet betaald door de zorgverzekeraar. Hulpmiddelen voor blaas- en darmproblemen, zoals stomamaterialen, katheters, urine opvangmaterialen en darmspoelmaterialen vallen in het basispakket. Hierbij staat de zogeheten functionele aanspraak centraal. De wet zegt dat de patiënt aanspraak heeft op een hulpmiddel, waarbij het opheffen/verminderen van een stoornis of beperking het uitgangspunt is. De zorgverzekeraar contracteert leveranciers om uiteindelijk hulpmiddelen (thuis) te leveren aan mensen met een darm-of blaasprobleem.

De fabrikant van hulpmiddelen. De fabrikant ontwikkelt en produceert uw hulpmiddelen en brengt ze via distributeurs (uw leveranciers) op de Nederlandse markt. Fabrikanten investeren voortdurend in het ontwikkelen van nieuwe producten omdat de hulpmiddelenzorg nog altijd beter kan! Er zijn ook fabrikanten die u persoonlijk ondersteunen, door middel van voorlichting, scholing en ervaringsuitwisseling.

De leverancier. Er zijn meerdere distributeurs/leveranciers van hulpmiddelen voor blaas- en darmproblemen. Denk aan zogeheten medisch speciaalzaken, en soms kunnen gebruikers ook  hun hulpmiddelen via de apotheek verkrijgen. In alle gevallen levert de leverancier verschillende merken hulpmiddelen. Vaak regelt de leverancier de declaratie bij de verzekeraar.