Eenmalige diagnose voldoende voor structurele zorg

Heeft u hulpmiddelen nodig vanwege een chronische aandoening? Dan komen er veel zaken op u af. Administratieve lasten en belemmerende regels zijn het laatste waar u op zit te wachten. Gelukkig is er per 1 januari 2020 een nieuwe afspraak: mensen met een chronische aandoening hoeven niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben.

Weg met onnodig belemmerende regels

De afspraak is najaar 2019 gemaakt door zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Welzijn en Sport. Zij willen het verzekerden met een (blijvend) chronische aandoening makkelijker maken door een extra gang naar artsen weg te nemen. Voorheen moesten deze patiënten steeds opnieuw naar een arts om hun aandoening aan te tonen, terwijl de situatie waarin chronisch zieken zitten niet verandert. Onnodig en belemmerend. Vanaf nu is dat niet meer nodig: de diagnose die nodig is om de zorg aan te vragen hoeft nog maar één keer vastgesteld te worden. Goed nieuws!

Lees meer

Wilt u meedoen aan ons onderzoek? Wij hebben slechts één vraag voor u.

Zo helpt u om informatie over hulpmiddelen te verbeteren.