Patiënt met zorgvraag: op een dag is het duidelijk dat u een hulpmiddel nodig heeft om uw blaas- of darmprobleem te verbeteren; dit kan zijn omdat u een operatie heeft moeten ondergaan, een ongeluk heeft gehad of dat uw ziektebeeld is verslechterd.

Medisch professional: een medisch professional, meestal een specifiek opgeleide verpleegkundige, stelt samen met u vast wat er nodig is op basis van uw functioneringsbeperking en uw behoeften en wensen. De verpleegkundige stelt een indicatie vast die u aan dient te leveren bij de leverancier.

Hulpmiddel: Samen met u wordt bepaald wat voor hulpmiddel (product – soort en merk) het beste bij u past en uw kwaliteit van leven verhoogt. Dit is maatwerk, niet elke patiënt is hetzelfde en de keuze voor het juiste hulpmiddel maakt een groot verschil.

Leverancier: de verpleegkundige geeft vaak een advies over waar de patiënt zijn hulpmiddelen kan bestellen, dus bij welke leverancier. U vult dan samen met de verpleegkundige een aanvraagformulier in en dit wordt doorgegeven aan de leverancier – tegenwoordig kan dit allemaal online bij de meeste leveranciers en kunt u ook de vervolgbestellingen online plaatsen.

Vergoeding: uw leverancier declareert in de meeste gevallen rechtstreeks aan de zorgverzekeraar, zodat u de rekening niet hoeft voor te schieten. De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen en zijn op de website of in het hulpmiddelenreglement van de betreffende verzekeraar te vinden. Ga hiervoor naar Mijn Vergoeding.