Downloads

Vergoeding Katheters en Urine-opvangzakken

Er is een folder ontwikkeld in samenwerking  met het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg. Deze folder geeft u inzicht in de afspraken die gemaakt zijn voor continentiezorg in Nederland. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website. In het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg zitten vertegenwoordigers van betrokken partijen: patiënten (Bekkenbodem4All, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Incoclub, Patiëntenfederatie Nederland), zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, producenten (Nefemed), continentieverpleegkundigen (V&VN), medisch speciaalzaken (FHI) en apotheken (KNMP).

Vergoeding Stomamaterialen en hulpmiddelen

Voor (toekomstige) stomapatiënten is een folder ontwikkeld door verschillende partijen. Deze folder bevat de 10 belangrijkste vragen en antwoorden over stomamaterialen en hulpmiddelen. Betrokken partijen zijn Stomavereniging, Ministerie VWS, Zorgverzekeraars Nederland, producenten (Nefemed), stomaverpleegkundigen (V&VN), medisch speciaalzaken (FHI).