Wie bepaalt er welk hulpmiddel ik mag gebruiken?

Samen met de behandelend medisch professional bespreekt u welke hulpmiddel uw beperking het beste kan verminderen of oplossen, en welk hulpmiddel het beste in uw leven past. U heeft aanspraak op adequate en verantwoorde zorg die bij u past!

Wat wordt er bedoeld met passende zorg?

Zorg die nodig is om uw leven te leiden zoals u dat wenst, in afstemming met uw behandelend medisch specialist.

Is er een verschil in kosten voor de zorgverzekeraar tussen de verschillende merken hulpmiddelen?

‘Nee, de meeste zorgverzekeraars betalen een vaste prijs per hulpmiddel of dag, waarbij richtlijnen zijn afgesproken tussen de zorgverzekeraar en de leverancier over het gemiddeld aantal hulpmiddelen dat u per dag gebruikt. Mogelijke prijsverschillen tussen verschillende merken hulpmiddelen zijn dus voor u als gebruiker en voor de zorgverzekeraar niet relevant. Immers de zorgverzekeraar betaalt een vaste prijs aan de leverancier en u als gebruiker ziet deze prijs terug op uw eigen risico overzicht.’

Waarom worden sommige middelen die ik gebruik voor mijn blaas- of darmprobleem niet vergoed?

De zorgverzekeraar kan bepalen dat er bepaalde middelen niet vergoed worden. Hierbij kunt u denken aan schoonmaakmiddel voor uw huid. Dat kan zijn omdat ze die middelen beschouwen als een extra of als niet essentieel voor goede hulpmiddelenzorg. Het Hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar dient hier duidelijk over te zijn!

Waarom worden sommige hulpmiddelen in beperkte mate vergoed?

De zorgverzekeraar kan bepalen dat bepaalde hulpmiddelen in beperkte mate of voor bepaalde gebruikstermijnen worden vergoed. Dat dient vermeld te zijn in het Hulpmiddelen Reglement. Een voorbeeld hiervan zijn steunbandages voor uw stoma. Bij sommige zorgverzekeraars is er een beperking gesteld aan hoe vaak een steunbandage wordt vergoed. Raadpleeg altijd het Hulpmiddelen Reglement van uw zorgverzekeraar.

Ik wil een ander hulpmiddel gaan gebruiken dan wat ik initieel met de behandelend verpleegkundige heb afgesproken. Wordt dit hulpmiddel dan ook automatisch vergoed?

In veel gevallen verandert er wat in uw leven als hulpmiddelen gebruiker; uw lichaam verandert, wonden genezen, functies verslechteren of verbeteren. Ook wordt u als gebruiker weer actiever. U gaat naar buiten, terug aan het werk en weer op de kleinkinderen passen. Of het blijkt dat het huidige hulpmiddel toch niet meer bij u past?

Het kan zijn dat een ander hulpmiddel beter bij u past. Schroom niet om dit met uw behandelend verpleegkundige te bespreken. Een passend hulpmiddel maakt immers een groot verschil in uw dagelijks leven!

Ik wil bij een andere leverancier gaan bestellen. Worden mijn hulpmiddelen dan nog steeds vergoed?

Zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen om een beperkt aantal leveranciers te contracteren voor hun verzekerden met een naturapolis. Voor verzekerden met een restitutiepolis gelden veelal geen beperkingen van leverancier. Raadpleeg altijd de zorgkiezer op de website van uw zorgverzekeraar (link naar ‘Mijn Vergoeding’) voor een overzicht van gecontracteerde leveranciers.

U kunt zelf kiezen wie uw hulpmiddelen aan u levert, bijvoorbeeld als u wenst te wisselen van leverancier of als uw zorgverzekeraar geen (nieuw) contract afgesloten heeft met uw huidige leverancier. Het kan zijn dat uw nieuwe leverancier vraagt naar uw indicatie en een ingevuld aanvraagformulier. Uw behandelend verpleegkundige kan u hierbij helpen. Ook kunt u aan uw huidige leverancier vragen om de benodigde informatie aan u te verstrekken of door te geven aan uw nieuwe leverancier. Indien u geen medewerking krijgt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. En bedenk dat u zelf de keuze heeft!

Ik wil een bepaald product (gaan) gebruiken, maar mijn huidige leverancier heeft het niet in zijn assortiment. Wat kan ik doen?

De meeste leveranciers in Nederland bieden een breed assortiment van stoma- en continentiematerialen aan. Het kan voorkomen dat een product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is bij uw leverancier. U kunt altijd contact met de fabrikant van uw hulpmiddel opnemen om te weten te komen of het door u benodigde product elders wel verkrijgbaar is. De contactgegevens van uw fabrikant staan op de verpakking van uw product of op de website. Mocht er iets anders aan de hand zijn, en u wilt uw vertrouwde product (blijven) gebruiken omdat dat het beste bij u past, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij hebben met leveranciers hierover afspraken gemaakt en moeten ervoor zorgen dat u passende zorg krijgt.

Mijn leverancier heeft een ander product geleverd dan ik gewend ben. Wat kan ik doen?

Neem altijd contact op met uw leverancier, want er kan iets mis zijn gegaan met de levering, en de leverancier zal zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk het juiste product te leveren. Mocht er iets anders aan de hand zijn, en u wilt uw vertrouwde product blijven gebruiken omdat dat het beste bij u past, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij hebben met leveranciers hierover afspraken gemaakt en moeten ervoor zorgen dat u passende zorg krijgt.

Maakt het een verschil voor de vergoeding van mijn hulpmiddelen of ik kies voor een naturapolis of restitutiepolis?

Indien u een restitutiepolis (of combinatiepolis) heeft bent u (deels) vrij om uw eigen zorgaanbieder te kiezen. Het is wel mogelijk dat u de rekening moet voorschieten die u daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.

Als de zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoeft u meestal niet voor te schieten. Het is aan te raden om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voordat u uw hulpmiddelen bestelt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder (leverancier).

Bij een pure restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar het zogeheten ‘wettelijke tarief’ of een ‘marktconforme vergoeding’ terug. Let op de maximale vergoedingen die in de polisvoorwaarden staan! Soms zijn de maximale tarieven die de zorgverzekeraar heeft vastgesteld niet voldoende om de rekening van uw zorgaanbieder mee te kunnen betalen.

Bij wie kan ik het beste terecht voor vragen over de vergoeding van mijn hulpmiddel(en)?

Uw zorgverzekeraar is uiteindelijk de partij die precies kan vertellen hoe de vergoedingen bij uw verzekeraar werken. Vergeet nooit dat u aanspraak heeft op passende zorg!