Voor stomadragers valt er
nog een wereld te winnen.

Wie aangewezen is op stomahulpmiddelen denkt misschien ‘dat is wel goed geregeld’. Maar is dat zo? Ja, er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar. En ook keuzebegeleiding en vergoedingen. Toch ervaren veel stomadragers beperkingen bij het verkrijgen van de juiste hulpmiddelenzorg. Dat blijkt uit het onderzoek dat vergoedgeregeld.nl deed in samenwerking met de Stomavereniging. Lees hier de belangrijkste resultaten en kijk het webinar van 17 november terug.

Ruim 50% doet aanpassingen in het dagelijks leven

Aan het onderzoek namen bijna 1500 mensen deel die afhankelijk zijn van stomahulpmiddelen. Wat blijkt: de helft van hen heeft aanpassingen moeten doen in het dagelijks leven. Is dat normaal of kunnen zij de ingeleverde gewoonten en vrijheid nog terugwinnen?

Wat leveren stomadragers in?

51%
is minder gaan sporten
36%
gaat er minder op uit
33%
gaat minder met vakantie
32%
is thuis minder actief

Wisselwerking

Als stomadrager heb je wat te kiezen. Welk hulpmiddel past het beste bij jouw persoonlijke situatie? En wat doe je als die situatie verandert? Er wordt een hoop gewisseld van hulpmiddel.

68% is sinds het dragen van een stoma gewisseld van materiaal

56%
geadviseerd door een stomaverpleegkundige in het ziekenhuis
25%
is op eigen initiatief van materiaal gewisseld

Ik kies voor materiaal dat past bij mijn dagelijkse behoefte. Die keuze maak ik in goed overleg met een stoma verpleegkundige. En ik mag het middel eerst een poosje uitproberen als ik wil.

75% 75%

van de stomagebruikers weet niet wat functioneringsgericht voorschrijven betekent.

Functioneringsgericht voorschrijven betekent: je kiest samen met je verpleegkundige welk hulpmiddel het beste aansluit bij jouw situatie, waarmee jij je leven zoveel mogelijk voortzet als je gewend bent. Deze en vele andere weetjes bespreken we tijdens ons webinar.

Lekkage en huidproblemen komen vaak voor

Stomadragers hebben vaak last van lekkage, huidproblemen en jeuk.
Binnen het grote aanbod aan stomamaterialen moet er toch wel een oplossing zijn?

86%
ervaart lekkage
78%
heeft last van huidproblemen
65%
voelt jeuk

Ik wil onbezorgd kunnen handelen en functioneren!

Verkrijgbaarheid en vergoedingen

De vergoeding van hulpmiddelen voor stomazorg is afhankelijk van de verzekeringspolis. Helaas kreeg in het afgelopen jaar één op de tien respondenten een product niet meer vergoed via hun zorgverzekeraar dat voorheen wel vergoed werd. Alsof dat niet vervelend genoeg is, kreeg hiervan tweederde geen alternatief aangeboden. Hoe zit dat precies? En hoe kunnen we teleurstellingen voorkomen?

10%
krijgt eerder vergoedde producten niet meer vergoed
65%

krijgt geen alternatief aangeboden

20%

is tevreden met het aangeboden alternatief

15%

is ontevreden met het aangeboden alternatief

Niemand kijkt naar me om. Ik bestel, ik krijg het en dat is het.

Webinar terugkijken?

Stoma webinar 17 november

Pasklare oplossingen voor stomadragers. Feit of fabel?

Er valt nog een wereld te winnen voor stomadragers. Meer vrijheid door de juiste hulpmiddelenkeuze. Vereenvoudiging van de verkrijgbaarheid. Tips over vergoedingen en verkrijgbaarheid van hulpmiddelen en materialen. 

Doe mee aan ons webinar waarin stomadragers en deskundigen met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dilemma’s die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Onderzoeksverantwoording

Vergoedgeregeld.nl en de Stomavereniging hebben samen onderzoek gedaan naar de ervaringen van stomadragers in Nederland. Dit onderzoek is gehouden onder de leden en relaties van beide organisaties. In totaal hebben  bijna 1.500 gebruikers deelgenomen aan het onderzoek. Hiermee geeft het een goede indruk van de situatie waarin veel stomadragers dagelijks leven. En dat kan beter! De uitkomsten van het onderzoek zetten we in om de belangen van onze leden en gebruikers te behartigen en hen te helpen een actief en volwaardig leven te leiden.

Wilt u meer weten over uw rechten en mogelijkheden voor stomazorg en -materiaal? Neem dan een kijkje op deze site. Ontdek hier wat uw zorgverzekeraar vergoedt, lees hoe hulpmiddelenzorg werkt of bekijk onze tips voor passende hulpmiddelenzorg.