Duidelijkheid omtrent de vergoeding van uw katheters en/of urinezakken is erg belangrijk. Bekijk hieronder per verzekeraar hoe zij omgaan met de vergoeding van katheters en urinezakken.

Tevens is er een folder ontwikkeld in samenwerking  met het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg. Deze folder geeft u inzicht in de afspraken die gemaakt zijn voor incontinentie in Nederland. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website.
In het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg zitten vertegenwoordigers van betrokken partijen: patiënten (Bekkenbodem4All, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Incoclub, Patiëntenfederatie Nederland), zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, producenten (Nefemed), continentieverpleegkundigen (V&VN), medisch speciaalzaken (FHI) en apotheken (KNMP).

Tip: Het is aan te raden om voordat u uw katheters en/of urinezakken bestelt eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat uw materialen worden vergoed. Let ook op de maximale vergoedingen die in de polisvoorwaarden staan. Soms zijn de maximale tarieven die de zorgverzekeraar heeft vastgesteld niet voldoende om de rekening van uw zorgaanbieder mee te kunnen betalen.

Anderzorg
Avéro Achmea
AZVZ
Besured
Bewuzt
CZ
De Amersfoortse
De Friesland Zorgverzekeraar
Ditzo
DSW
FBTO
HEMA
Interpolis
inTwente
IZA
IZZ
Just CZ
Menzis
National Academic
Nationale Nederlanden
OHRA
ONVZ
OZF
PMA
PNOzorg
Pro Life
Promovendum
Salland
Stad Holland
UMC
United Consumers
Univé
VGZ
VvAA
Zekur
Zilveren Kruis
Zilveren Kruis ZieZo
Zorg en Zekerheid
ZorgDirect