Waarom de zoektocht naar een passend hulpmiddel beter moet

Het vinden van passend stomamateriaal is absoluut niet vanzelfsprekend, zo blijkt uit onderzoek van de Stomavereniging. De zoektocht kan soms zelfs langer dan een jaar duren, waarbij tot wel vijf keer gewisseld wordt in het soort materiaal. Een zeer onwenselijke situatie! Om die zoektocht korter te maken schiet vergoedgeregeld.nl graag patiënten te hulp. Door hen goed te informeren over de mogelijkheden en hun keuzevrijheid vindt een patiënt sneller een passend hulpmiddel. Het bespaart niet alleen zorgkosten, maar een passend hulmiddel verbetert nu eenmaal de levenskwaliteit.

Volgens vier op de tien stomadragers wordt er bij het vinden van een passende oplossing niet goed meegedacht, zo blijkt uit het onderzoek van de Stomavereniging. Dit kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Eén deelnemer verwoordt: “Hoe vaak ik ben gewisseld weet ik niet, maar in verband met lekkages echt té veel. Ik ben gestopt met zoeken naar ander materiaal en neem de lekkages op de koop toe.”

Vergoedgeregeld.nl zegt: een onacceptabele situatie. Een patiënt moet te allen tijde een oplossing aangedragen krijgen die werkt. Passend materiaal zorgt dat lekkages en huidproblemen minder vaak voorkomen. Het bepaalt bovendien in grote mate de kwaliteit van leven.

Functioneringsgerichte aanpak

Voor het voorschrijven van stomamaterialen en andere hulpmiddelen gelden sinds 2018 nieuwe afspraken. Ze zijn gemaakt met alle betrokken partijen in de hulpmiddelenzorg. De insteek is dat hulpmiddelen functioneringsgericht moeten worden voorgeschreven. Dat wil zeggen dat een stomaverpleegkundige samen met de stomadrager onderzoekt welk materiaal op dat moment het best past bij zijn of haar situatie.

De afspraken die met alle partijen zijn gemaakt, moeten volgens de Stomavereniging beter worden nageleefd. Mede daarom heeft Coloplast het platform vergoedgeregeld.nl in het leven geroepen: om mensen te informeren over mogelijkheden en vergoedingen, om ze voor te bereiden op wat komen gaat en vooral om mensen bewust te maken van hun keuzevrijheid. Want wat hén laat functioneren moet beschikbaar zijn en vergoed worden. Bovendien moeten patiënten altijd zelf kunnen mee beslissen over type en merk.

Over het onderzoek

In totaal deden 2.214 mensen met een stoma aan het onderzoek van de Stomavereniging mee. Bij de meeste deelnemers (ongeveer een kwart) vond de aanleg van de stoma 6 tot 10 jaar geleden plaats. Het hebben van lekkages blijkt veruit de belangrijkste reden om over te stappen. Huidproblemen en comfort komen op de tweede en derde plaats. Verder speelt pancaking (ophoping van ontlasting voor de ingang van de stoma) een rol voor mensen met een colostoma. Twintig procent van de deelnemers werd behandeld in een universitair medisch centrum of een ziekenhuis gericht op kankerzorg. In ongeveer evenveel gevallen was er sprake van een spoedingreep. Het hele onderzoek is terug te lezen op de website van de Stomavereniging.

Wilt u meedoen aan ons onderzoek? Wij hebben slechts één vraag voor u.

Zo helpt u om informatie over hulpmiddelen te verbeteren.