Veelgestelde vragen

Vragen over Zelfregie

Onderneem actie!

Bij vragen over zogeheten meerverbruik kunt u het beste contact opnemen met uw leverancier en refereren aan de indicatie die door de verpleegkundige is opgesteld. Daarop staat aangegeven wat u nodig heeft en waarom. Dit formulier is in bezit van uw leverancier. Mocht de indicatie niet duidelijk of onvoldoende zijn, neem dan contact op met uw verpleegkundige. Hij/zij kan u helpen om de juiste informatie aan de leverancier te verstrekken.

U bepaalt het samen!

Samen met uw verpleegkundige of arts kijkt u welk soort, merk en type hulpmiddel het beste bij u past. Er zijn namelijk nogal wat keuzes. U heeft recht op een oplossing die uw beperking het beste kan verminderen en die past bij úw situatie. Geef duidelijk uw wensen aan. Ook al zijn er meerdere partijen betrokken bij uw zorgvraag, u heeft zelf zeggenschap. Zelf het recht om te beslissen.

Uw zorgverzekeraar!

Uw zorgverzekeraar is de partij die u precies kan vertellen hoe de vergoedingen geregeld zijn, met welke leveranciers zij contracten hebben, hoe het zit met uw eigen risico, enzovoorts. Vergeet nooit dat u aanspraak heeft op passende zorg. Daar mag u altijd op attenderen!

Uw polis bepaalt het

Dat hangt helemaal af van uw polis bij uw verzekering. Het soort polis bepaalt namelijk uw keuzevrijheid. Heeft u een naturapolis? Dan kunt u uw hulpmiddelen alleen bestellen bij medisch speciaalzaken en apotheken die door uw zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. Heeft u een restitutiepolis? Dan bent u vrij om zélf uw zorgaanbieders en leveranciers te kiezen. Raadpleeg altijd de vergoedingswijzer voor een overzicht van de gecontracteerde leveranciers van uw zorgverzekeraar.

Onderneem actie!

De meeste leveranciers in Nederland bieden een breed assortiment in hulpmiddelen aan. Toch kan het voorkomen dat een product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is bij uw huidige leverancier. Wilt u uw vertrouwde product blijven gebruiken? Dat recht heeft u! Neemt u contact op met de fabrikant van uw hulpmiddel. De fabrikant kan u vertellen bij welke leverancier het product wel verkrijgbaar is. U kunt ook uw zorgverzekeraar inschakelen. Zij moeten er samen met leveranciers voor zorgen dat u passende zorg krijgt.

Onderneem actie!

Het kan zijn dat er iets mis is gegaan bij de levering. Neem contact op met uw leverancier en deze zal het juiste product zo spoedig mogelijk leveren. Blijkt er iets anders aan de hand te zijn?  Besef dan dat de leverancier nooit zomaar iets mag wijzigen in de levering van uw (vertrouwde) hulpmiddelen. Neemt contact op met de zorgverzekeraar. Zij hebben afspraken met leveranciers gemaakt over passende zorg en kunnen u hierbij helpen. U moet immers altijd kunnen beschikken over de hulpmiddelen die passen bij úw situatie.