Veelgestelde vragen

Vragen over Vergoedingen

In de basisverzekering

De vergoeding van hulpmiddelen voor stomazorg, continentiezorg en darmspoeling valt onder de basisverzekering. Wettelijk is geregeld dat u recht heeft op adequate, functiegerichte hulpmiddelenzorg. Dit betekent dat u aanspraak kunt maken op hulpmiddelen die uw functioneringsbeperking verminderen en aansluiten bij uw individuele behoeften en wensen. Zo wordt u in staat gesteld uw dagelijks leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Raadpleeg altijd het Hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar om te checken hoe uw zorgverzekeraar invulling geeft aan uw aanspraak.

Normverbruik

De meeste zorgverzekeraars hebben voor een aantal hulpmiddelen zogeheten normverbruik aantallen opgenomen in hun polisvoorwaarden. Deze normverbruik aantallen zijn gebaseerd op gemiddeld verbruik van die materialen. Als u meer materialen nodig heeft, is er niets aan de hand; u heeft immers recht op vergoeding van de materialen die u nodig heeft. Wel kunt u hier vragen over krijgen. Zorgverzekeraars hebben hun gecontracteerde leveranciers namelijk gevraagd om het verbruik van hulpmiddelen te monitoren, zodat er niet onnodig veel materialen gebruikt worden.

Onderneem actie!

Bij vragen over zogeheten meerverbruik kunt u het beste contact opnemen met uw leverancier en refereren aan de indicatie die door de verpleegkundige is opgesteld. Daarop staat aangegeven wat u nodig heeft en waarom. Dit formulier is in bezit van uw leverancier. Mocht de indicatie niet duidelijk of onvoldoende zijn, neem dan contact op met uw verpleegkundige. Hij/zij kan u helpen om de juiste informatie aan de leverancier te verstrekken.

Uw zorgverzekeraar!

Uw zorgverzekeraar is de partij die u precies kan vertellen hoe de vergoedingen geregeld zijn, met welke leveranciers zij contracten hebben, hoe het zit met uw eigen risico, enzovoorts. Vergeet nooit dat u aanspraak heeft op passende zorg. Daar mag u altijd op attenderen!

Nee, niet op de vergoeding!

Het soort polis dat u heeft (restitutie of natura) bepaalt uw keuzevrijheid. Heeft u een naturapolis? Dan kunt u uw hulpmiddelen alleen bestellen bij medisch speciaalzaken en apotheken die door uw zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. Kijk bij uw eigen zorgverzekeraar waar u uw hulpmiddelen kunt bestellen. Heeft u een restitutiepolis? Dan bent u vrij om zélf uw zorgaanbieders en leveranciers te kiezen. Het is mogelijk dat u de rekening zelf moet voorschieten en vervolgens moet declareren bij uw zorgverzekeraar. Het soort polis heeft echter geen invloed op de vergoeding van de kosten voor uw hulpmiddelen - deze worden altijd volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. (Let op: dit betekent wel dat de kosten meetellen voor uw jaarlijkse eigen risico.)

Zoek duidelijkheid

De zorgverzekeraar kan bepalen dat bepaalde middelen niet vergoed worden, zoals bijvoorbeeld schoonmaakmiddel voor uw huid. Het kan zijn dat de verzekeraar zulke middelen beschouwt als 'extra' of 'niet essentieel' voor goede hulpmiddelenzorg. Het Hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar dient hier duidelijk over te zijn.

Uw polis bepaalt het

Dat hangt helemaal af van uw polis bij uw verzekering. Het soort polis bepaalt namelijk uw keuzevrijheid. Heeft u een naturapolis? Dan kunt u uw hulpmiddelen alleen bestellen bij medisch speciaalzaken en apotheken die door uw zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. Heeft u een restitutiepolis? Dan bent u vrij om zélf uw zorgaanbieders en leveranciers te kiezen. Raadpleeg altijd de vergoedingswijzer voor een overzicht van de gecontracteerde leveranciers van uw zorgverzekeraar.

Overstappen mag!

Passende zorg kan in de loop der tijd veranderen. Het kan zijn dat uw functies verbeteren en dat u weer actiever gaat leven. Het kan ook zijn dat uw functies helaas verslechteren. In beide gevallen kan blijken dat een initieel afgesproken hulpmiddel niet meer past bij uw situatie. Overleg dit met uw verpleegkundige, zodat hij of zij uw indicatie kan aanpassen. Dan wordt ook de nieuwe optie vergoed door de verzekeraar.

Speelt geen rol

Nee, mogelijke prijsverschillen tussen verschillende merken hulpmiddelen spelen geen rol. De prijzen worden merk onafhankelijk vastgesteld. De meeste zorgverzekeraars betalen een vaste prijs per hulpmiddel per dag. Deze prijs is de uitkomst van een onderhandeling tussen uw zorgverzekeraar en uw leverancier. Datgene wat u voor deze prijs mag gebruiken wordt bepaald op basis van richtlijnen over gemiddeld gebruik van aantallen hulpmiddelen per dag. Het is deze vastgestelde prijs die u als gebruiker terugziet op uw eigen risico overzicht.

Onderneem actie!

Is er onduidelijkheid over uw vergoeding? Onthoud dat, wanneer u met uw verpleegkundige heeft afgesproken welke materialen u in welke hoeveelheid nodig heeft, u recht heeft op vergoeding voor bijna al uw hulpmiddelen! Mocht u hierbij toch problemen ondervinden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Die heeft namelijk een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat u de producten krijgt die u nodig heeft.

Onderneem actie!

De meeste leveranciers in Nederland bieden een breed assortiment in hulpmiddelen aan. Toch kan het voorkomen dat een product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is bij uw huidige leverancier. Wilt u uw vertrouwde product blijven gebruiken? Dat recht heeft u! Neemt u contact op met de fabrikant van uw hulpmiddel. De fabrikant kan u vertellen bij welke leverancier het product wel verkrijgbaar is. U kunt ook uw zorgverzekeraar inschakelen. Zij moeten er samen met leveranciers voor zorgen dat u passende zorg krijgt.