Veelgestelde vragen

Vragen over Hulpmiddelen

Normverbruik

De meeste zorgverzekeraars hebben voor een aantal hulpmiddelen zogeheten normverbruik aantallen opgenomen in hun polisvoorwaarden. Deze normverbruik aantallen zijn gebaseerd op gemiddeld verbruik van die materialen. Als u meer materialen nodig heeft, is er niets aan de hand; u heeft immers recht op vergoeding van de materialen die u nodig heeft. Wel kunt u hier vragen over krijgen. Zorgverzekeraars hebben hun gecontracteerde leveranciers namelijk gevraagd om het verbruik van hulpmiddelen te monitoren, zodat er niet onnodig veel materialen gebruikt worden.

Onderneem actie!

Bij vragen over zogeheten meerverbruik kunt u het beste contact opnemen met uw leverancier en refereren aan de indicatie die door de verpleegkundige is opgesteld. Daarop staat aangegeven wat u nodig heeft en waarom. Dit formulier is in bezit van uw leverancier. Mocht de indicatie niet duidelijk of onvoldoende zijn, neem dan contact op met uw verpleegkundige. Hij/zij kan u helpen om de juiste informatie aan de leverancier te verstrekken.

Zorg zoals u het wenst

De term 'passende zorg' staat voor de afspraken die gemaakt zijn in de hulpmiddelenzorg in Nederland. De insteek is dat hulpmiddelen functioneringsgericht moeten worden voorgeschreven. Dat wil zeggen: uw zorgprofessional onderzoekt sámen met u welk hulpmiddel of materiaal het beste past bij uw persoonlijke situatie, zodat u uw leven kunt leiden zoals u het wenst.

U bepaalt het samen!

Samen met uw verpleegkundige of arts kijkt u welk soort, merk en type hulpmiddel het beste bij u past. Er zijn namelijk nogal wat keuzes. U heeft recht op een oplossing die uw beperking het beste kan verminderen en die past bij úw situatie. Geef duidelijk uw wensen aan. Ook al zijn er meerdere partijen betrokken bij uw zorgvraag, u heeft zelf zeggenschap. Zelf het recht om te beslissen.

Dat kan!

In de loop van de tijd kan er van alles veranderen. U komt wat kilo’s aan of valt juist af, uw wonden genezen of u wordt actiever en trekt er vaker op uit. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat uw hulpmiddel niet meer helemaal bij u past. Overweegt u hierdoor een ander hulpmiddel? Overleg dit dan altijd eerst met uw verpleegkundige. Zij kan u adviseren en ervoor zorgen dat u dat hulpmiddel ook daadwerkelijk kunt bestellen. Hiervoor stelt zij een nieuwe indicatie op.

Zoek duidelijkheid

De zorgverzekeraar kan bepalen dat bepaalde middelen niet vergoed worden, zoals bijvoorbeeld schoonmaakmiddel voor uw huid. Het kan zijn dat de verzekeraar zulke middelen beschouwt als 'extra' of 'niet essentieel' voor goede hulpmiddelenzorg. Het Hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar dient hier duidelijk over te zijn.

Uw polis bepaalt het

Dat hangt helemaal af van uw polis bij uw verzekering. Het soort polis bepaalt namelijk uw keuzevrijheid. Heeft u een naturapolis? Dan kunt u uw hulpmiddelen alleen bestellen bij medisch speciaalzaken en apotheken die door uw zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. Heeft u een restitutiepolis? Dan bent u vrij om zélf uw zorgaanbieders en leveranciers te kiezen. Raadpleeg altijd de vergoedingswijzer voor een overzicht van de gecontracteerde leveranciers van uw zorgverzekeraar.

Overstappen mag!

Passende zorg kan in de loop der tijd veranderen. Het kan zijn dat uw functies verbeteren en dat u weer actiever gaat leven. Het kan ook zijn dat uw functies helaas verslechteren. In beide gevallen kan blijken dat een initieel afgesproken hulpmiddel niet meer past bij uw situatie. Overleg dit met uw verpleegkundige, zodat hij of zij uw indicatie kan aanpassen. Dan wordt ook de nieuwe optie vergoed door de verzekeraar.

Onderneem actie!

Is er onduidelijkheid over uw vergoeding? Onthoud dat, wanneer u met uw verpleegkundige heeft afgesproken welke materialen u in welke hoeveelheid nodig heeft, u recht heeft op vergoeding voor bijna al uw hulpmiddelen! Mocht u hierbij toch problemen ondervinden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Die heeft namelijk een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat u de producten krijgt die u nodig heeft.

Onderneem actie!

Het kan zijn dat er iets mis is gegaan bij de levering. Neem contact op met uw leverancier en deze zal het juiste product zo spoedig mogelijk leveren. Blijkt er iets anders aan de hand te zijn?  Besef dan dat de leverancier nooit zomaar iets mag wijzigen in de levering van uw (vertrouwde) hulpmiddelen. Neemt contact op met de zorgverzekeraar. Zij hebben afspraken met leveranciers gemaakt over passende zorg en kunnen u hierbij helpen. U moet immers altijd kunnen beschikken over de hulpmiddelen die passen bij úw situatie.